Proje Desteği

NarTech olarak işletmeniz için hazırlayacağımız ArGe projesi ile aşağıda sıralanan destek programlarından yararlanma imkanına kavuşabilirsiniz.

ULUSAL FON KAYNAKLARI

 TÜBİTAK FONLARI

Sadece KOBİ ölçeğinde işletmeler başvurabilir.

Destek oranı:   % 75

Proje Bütçesi: En fazla 500.000 TL

Proje Süresi: En fazla 18 ay

 

Türkiye’de yerleşik tüm sermaye kuruluşları başvurabilir.

Destek oranı:   % 40 – 60

Proje Bütçesi: Limitsiz

Proje Süresi: En fazla 36 ay

 

Üniversiteler, Eğitim ve Araştırma Hastaneleri, Kamu Araştırma Merkez ve Enstitüleri yürütücü kuruluş olarak başvurabilir

Proje bütçesi: En fazla 1.000.000 TL,

Destek Oranı: Müşteri Kuruluş KOBİ ise %75’i, Müşteri Kuruluş BÜYÜK ölçekli ise %60

Proje süresi: En fazla 24 ay.

 

KOSGEB FONLARI

 • Girişimcilik Destek Programı

Uygulamalı Girişimcilik Eğitimini tamamlamış olan işletmeler ile İŞGEM de yer alan işletmeler başvurabilir

Destek oranı: %60-%80(1. ve 2. Bölgeler) %70-%90  (3.4.5. ve 6.Bölgeler)

Geri Ödemesiz destekler:

 • İşletme Kuruluş Desteği 2.000 TL
 • Makine, Teçhizat, Ofis Donanım ve Yazılım Desteği 18.000 TL
 • İşletme Giderleri Desteği 30.000 TL (kira ve personel)

Geri Ödemeli Destekler

 • Sabit Yatırım Desteği 100.000 TL

 

 • Genel Destek Programı

Destek tutarı: 470.000 TL

Destek oranı: %50 (1.Bölge) %60  (2.3. ve 4.Bölgeler) %70  (5. ve 6.Bölgeler)

Destek Konuları: Yurt İçi Fuar Desteği, Yurt Dışı İş Gezisi Desteği, Tanıtım Desteği, Eşleştirme Desteği, Nitelikli Eleman İstihdam Desteği, Danışmanlık Desteği, Eğitim Desteği gibi 13 farklı konuda geri ödemesiz destek sağlanmaktadır

 

 • KOBİGEL- KOBİ Gelişim Destek Programı

Destek tutarı: 1.000.000 TL

Destek oranı: %60(1. ve 2. Bölgeler) %80  (3.4.5. ve 6.Bölgeler)

300.000 TL ye kadar geri ödemesiz, 700.000 TL ye kadar geri ödemeli destek verilmektedir. Desteklenen proje unsurları çağrıya göre değişiklik göstermektedir

 

 • AR-GE, İnovasyon ve Endüstriyel Uygulama Destek Programı

Destek oranı: %75

Destek Üst Limiti:1.500.000 TL

Yeni ürün, yeni süreç, bilgi ve/veya hizmet üretilmesi konularında yürütülen projelere destek verilmektedir.

 

 • KOBİ TEKNOYATIRIM – KOBİ Teknolojik Ürün Yatırım Destek Programı

Destek Üst Limiti: 5.000.000 TL

Destek oranı: %70 (mikro işletmeler) Orta ve Büyük işletmeler %60)

Ar-Ge ve yenilik faaliyetleri sonucu ortaya çıkan yeni ürün/ürünleri ticarileştirmek, ülke ekonomisine katma değer oluşturmak, uluslararası pazarlarda yer alarak teknolojik ürün ihracatını artırmak için işletmelerin yapacakları teknolojik ürün yatırımları desteklenmektedir

 

 • TEKNOPAZAR – Teknolojik Ürün Tanıtım ve Pazarlama Destek Programı

 Destek Üst Limiti: 150.000 TL

Destek oranı: %100

Yurt dışındaki tanıtım ve pazarlama faaliyetleri için 100.000 TL
Yurt içindeki tanıtım ve pazarlama faaliyetleri için ise 50.000 TL

 

 • Kredi Faiz Desteği

Destek Üst Limiti: 300.000 TL

KOBİ’lerin yerli makine ve teçhizat alımlarında kredi faizleri desteklenmektedir.

 

 • Stratejik Ürün Destek Programı

Destek Üst Limiti: 5.000.000 TL

Destek oranı: %70-%100

İthalatı yüksek olan stratejik ürünlerin yerlileştirilmesi ve millileştirilmesi,  Üretimde daha yüksek oranda yerli girdi kullanımının sağlanması,  KOBİ’lerin teknolojik üretim yeteneklerinin geliştirilmesi ve teknolojinin tabana yayılması,  KOBİ ile büyük işletmelerin birlikte hareket edebilme yeteneklerinin geliştirilmesi,  Cari açığın azaltılmasına katkıda bulunacak yatırımların desteklenmesi konularındaki projeler için destek verilmektedir.

 

AR-GE MERKEZİ

Ar-Ge/Tasarım Merkezi tanımına uyan firmalar gerçekleştirmekte oldukları Ar-Ge ve Tasarım faaliyetleri kapsamında;

 • Ar-Ge/Tasarım İndirimi
 • Gelir Vergisi Stopajı Teşviki
 • Sigorta Primi Desteği
 • Damga Vergisi İstisnası
 • Gümrük Vergisi İstisnası

gibi avantajlardan faydalanabilmektedir.

 

TEKNOKENT

Ar-Ge/Yazılım/Tasarım tanımına uyan projeler gerçekleştirmekte olan firmalar/girişimciler bu faaliyetleri kapsamında;

 • Ar-Ge/Tasarım/Yazılım gelir-kurumlar vergisi muafiyeti
 • Gelir Vergisi Stopajı Muafiyeti
 • Sigorta Primi Desteği
 • Damga Vergisi İstisnası
 • Gümrük Vergisi İstisnası

gibi avantajlardan faydalanabilmektedir.

 

ULUSAL DİĞER FONLAR

Ekonomi Bakanlığı

Kalkınma Ajansları

Girişimci Destekleme Programları

Proje Yarışmaları

 

ULUSLARARASI FONLAR

Horizon 2020