KOSGEB İş Planı

Girişimcilik Destek Programı

Uygulamalı Girişimcilik Eğitimini tamamlamış olan işletmeler ile İŞGEM de yer alan işletmeler başvurabilir

Destek oranı: %60-%80(1. ve 2. Bölgeler) %70-%90  (3.4.5. ve 6.Bölgeler)

Geri Ödemesiz destekler:

  • İşletme Kuruluş Desteği 2.000 TL
  • Makine, Teçhizat, Ofis Donanım ve Yazılım Desteği 18.000 TL
  • İşletme Giderleri Desteği 30.000 TL (kira ve personel)

Geri Ödemeli Destekler

  • Sabit Yatırım Desteği 100.000 TL